Kurs języka angielskiego Zobacz większe

Kurs języka angielskiego - PROMOCJA 100zł

Nowy produkt

1 590,00 zł brutto

Więcej informacji

Centrum Językowe English Planet al. Solidarności 15a, 25-323 Kielce NIP 657-288-94-14 e-mail biuro@englishplanet.pl, www.englishplanet.pl

Szanowni Rodzice,

poniżej znajdują się podstawowe informacje, dotyczące organizacji kursu językowego w ramach Centrum Językowe ENGLISH PLANET. Mamy nadzieję, że ułatwią one zarówno rodzicom, jak i uczestnikom kursu korzystanie z naszych usług.

Przebieg kursu:

  1. Pierwszym etapem jest „Spotkanie organizacyjne”, które odbędzie się w godzinach popołudniowych w szkole, do uczęszczają uczestnicy zajęć językowych. Uczniowie, którzy na „Zgłoszeniu na kurs” nie maja informacji o terminie i miejscu spotkania, zostanę o nim powiadomieni telefonicznie . W spotkaniu biorą udział wszyscy uczniowie zapisani na zajęcia. Celem tego spotkania jest sprawdzenie aktualnego stanu wiedzy uczniów. W tym celu zostanie przeprowadzony test kompetencji językowych. Pozwoli to nam na przypisanie uczniów do odpowiedniej grupy. W oparciu o aktualne plany lekcji ustalony zostanie harmonogram zajęć grupy oraz wyznaczony termin pierwszej lekcji z lektorem.
  2. Po spotkaniu organizacyjnym Centrum Językowe English Planet powiadomi szkołę, w której będą odbywały się zajęcia, o faktycznej liczbie grup i podpisze umowę na cały okres trwania kursu. Centrum Językowe English Planet jest jedynym organizatorem kursu. Prosimy, aby ze wszystkimi pytaniami zwracać się do nas pod numerem telefonu 604-574-566 lub 662-153-020 w godzinach od 10.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku.
  3. Zajęcia będą odbywały się w budynku szkoły zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym wspólnie z uczniami na spotkaniu organizacyjnym. Istnieje możliwość przeniesienia zajęć do pomieszczeń poza szkołą, ale za zgodą i wiedzą uczniów oraz rodziców.
  4. Każdy uczestnik zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne narzędzia do realizacji autorskiego programu nauczania realizowanego przez lektora Centrum Językowego English Planet :

- komplet podręczników – dobierany indywidualnie do każdej grupy przez prowadzącego kurs lektora i dostarczany uczniom bezpośrednio na zajęcia,

- oraz materiały do pisania i notowania, przekazywane uczniowi w dniu podpisania „Zgłoszenia na kurs” lub na spotkaniu organizacyjnym lub za pośrednictwem lektora w czasie zajęć.

- dane dostępowe do platformy e-learningowej, które to narzędzie jest integralną częścią kursu i z którego uczniowie korzystają pod opieką prowadzącego zajęcia nauczyciela. Dostęp do platformy jest możliwy jedynie po wprowadzeniu indywidualnego loginu oraz hasła, przekazanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez lektora na zajęciach. Platfroma służy zlecaniu ćwiczeń i zdań dla uczniów. Każdy uczeń może również samodzielnie wykonywać ćwiczenia na platformie, korzystając np. z tzw. Słówkomatu. Korzystanie z platformy ułatwia podanie na „Zgłoszeniu na kurs” lub bezpośrednio nauczycielowi na zajęciach adresu e-mail ucznia lub rodzica. Szczegółowa instrukcja logowania i korzystania z platformy znajduje się na stronie www.englishplanet.pl

- dostęp do tzw. Wirtualnego Sekretariatu, który jest narzędziem do kontaktu uczniów z prowadzącym zajęcia lektorem, a w szczególności do monitorowania realizacji zajęć na poziomie tematów zrealizowanych na zajęciach, przydzielonych zadań domowych, realizacji harmonogramu spotkań oraz obecności uczestników na zajęciach. Pierwsze logowanie do systemu możliwe jest po otrzymaniu indywidualnego loginu oraz hasła, przekazanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez lektora. Szczegółowa instrukcja logowania i korzystania z Wirtualnego Sekretaraitu znajduje się na stronie www.englishplanet.pl

- w trakcie trwania kursu uczeń dwukrotnie otrzymuje od lektora ocenę opisową, w której zawarta jest informacja o postępach ucznia we wszystkich obszarach kształcenia (mówienie, rozumienie, czytanie, pisanie) oraz zalecenia dotyczące pracy własnej ucznia w domu.

- po zrealizowaniu wszystkich godzin zajęć każdy uczeń otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu”

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Kurs języka angielskiego - PROMOCJA 100zł

Kurs języka angielskiego - PROMOCJA 100zł